top of page

 

Boligsociale Indsatser

I MINA GROUP er vi optaget af udvikling af det socialpædagogiske felt. Derfor deltager vi løbende i forskellige initiativer og projekter, som kan gøre os klogere på vores egen praksis. Det kan være projekter i regi af det offentlige, hvor vi gennem partnerskaber løser både opgaver på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. Det kan også være i den civile arena, hvor vi ofte selv skaber initiativer, som er baseret på frivillighed. Man kan sige, at vi – uanset hvad vi laver – tager det bedste med fra begge verdener og forener det i vores arbejde i MINA GROUP. Altid med fokus på udvikling, på at lære og på at løse vores opgaver så optimalt, som muligt.

  • Indsamling - Der blev skiftet masser af sommerdæk ud med vinterdæk hos MINA GROUP på Birkemosevej, hvor alle pengene bliver doneret til Kirkens Korshær Slagelse og flygtningebørnene på Lesbos. Men intet af det her var muligt, uden hjælp fra Yousef Ali. Han er til daglig mekaniker hos VW Køge og han brugte hele sin weekend på at skifte hjul,  […]

  • Sommerhustur - I MINA GROUP er gadeplansindsatsen og relationen til de unge vigtige for vores indsatser i området. Vi bygger positive, anderkendende og bæredygtige relationer, som vi efterfølgende bruger til at hjælpe den enkelte unge videre med. Vi vil dog gerne arbejde væk fra en gratis kultur med klientgørelse af beboerne i de udsatte boligområder og vi […]

  • Uddannelsesfester - I MINA GROUP tror vi på, at vejen ud af ghettoen går gennem uddannelse! Derfor søsætter vi – sammen med gode samarbejdspartnere – flere projekter, som har til formål at støtte op om den enkelte unge på uddannelsesrejsen. Det er statistisk bevist, at unge, der har en uddannelse, begår mindre kriminalitet end unge, der ikke har […]

  • Ramadan-iftar (fællesspisning) - Ét af de fokusområder, som MINA GROUP beskæftiger sig særlig meget med, er de boligsociale indsatser og derfor deltager vi også løbende i forskelligartede initiativer – særligt i og omkring Motalavej i Korsør. Som oftest er de initiativer, som vi selv skaber, baseret udelukkende på frivillighed og vi forsøger altid at tage det bedste med fra […]

  • Den Digitale Ressourcebank - Vi er glade for at fortælle, at vores projekt Den Digitale Ressourcebank har opnået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og bliver udført i tæt samarbejde med Slagelse Kommune ved Basen, som hører under Center for Børn og Unge og Kvarterhusledelsen på Motalavej. Det vil betyde, at en masse unge, der igang med en ungdoms- eller videregående uddannelse fra Motalavej i Korsør, vil få hjælp af frivillige, lokale ressourcer.

  • Juleaften på Motalavej - Der har de sidste fem år været tradition for at holde juleaften for både børn og unge på Motalavej; Motalavej, der er på regeringens ghettoliste, hvor arbejdsløshed, beskæftigelse, uddannelsesniveau, kriminalitet og beboersammensætning er udfordret i forhold til landsgennemsnittet.

bottom of page