top of page

Metoder

Gennem arbejde med målgruppen har vi opnået vores erfaringer og resultater. Det er afgørende, at der etableres et fælles ansvar, hvor både den unge og vi er forpligtede til at yde en indsats. Ét af grundprincipperne i MINA GROUP er, at den enkelte kan hjælpes, hvis den enkelte selv vil det. Her er relationen og det relationelle arbejde afgørende og det er vores erfaring, at det også er er nødvendigt at involvere og inkludere familien. Helhedstilgangen sikrer et langsigtet resultat – og det langsigtede resultat gør at fastholdelse samt videreudvikling af resultatet er mulig fremadrettet.

Vi anerkender alle mennesker, men vi anerkender ikke nødvendigvis deres handlinger – vi sætter fokus på det unikke menneske bag handlingerne og de tilstedeværende ressourcer. Vores styrke hos MINA GROUP er, at vi formår at holde tingene adskilt. Vi arbejder med relationspædagogik og vi mennesker udvikler os i relationen til andre mennesker. Det betyder, at den unge udvikler sig igennem sin relation til voksne og andre unge gennem fælles oplevelser og erfaringer, som vi får sammen i MINA GROUP.

Den pædagogiske indsats hos MINA GROUP tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ressourcer. Vi møder den unge dér, hvor han eller hun er i livet lige nu. Det er en forudsætning for en tæt og meningsfuld relation, som igen er en forudsætning for udvikling. Det er vigtigt for os at skabe et tillidsforhold, som bygger på en anerkendende tilgang. Før vi kan hjælpe den unge, må vi først afdække de problemer, som han eller hun har, for tydeligt at kunne forstå, hvornår og hvorfor den unge handler og agerer, som han eller hun gør. Herefter er det muligt at hjælpe til og med, at den unges adfærd udvikles i en positiv og mere hensigtsmæssig retning.

bottom of page