top of page

Medarbejdere

Vi arbejder altid ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor det er vigtigt, at medarbejderne kan finde motivationen i sig selv og i virksomheden samt at medarbejderne tager ejerskab over de projekter, som de er tilknyttet. Hos MINA GROUP tror vi på, at man først og fremmest får en meget mere tilfreds, motiveret og skarp medarbejdergruppe i kraft af dette, men vi tror også på, at man får udbyttet direkte at se i projekterne.

Medarbejderne skal være med til at vise de unge hvad, de kan og hvad, de er gode til, men de skal også hele tiden være i stand til at stille sig kritiske og appellere til at skabe et fælles ansvar. Det er nemlig helt afgørende, at der etableres et fælles ansvar, hvor både den unge og medarbejderen er forpligtede til at yde en indsats.

 

Ét af grundprincipperne i virksomheden er, at man kun kan hjælpes, hvis man selv gerne vil hjælpes og her er relationen – samt det relationelle arbejde – helt afgørende for at sikre, at denne hjælp bliver mulig. Derudover er det vigtigt, at vi ikke kun arbejder med den unge selv, men at vi også involverer og inkluderer hele familien, da det er vores overbevisning, at kun denne helhedstanke sikrer et mere langsigtet resultat.

bottom of page