top of page

Den Digitale Ressourcebank

Vi er glade for at fortælle, at vores projekt Den Digitale Ressourcebank har opnået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og bliver udført i tæt samarbejde med Slagelse Kommune ved Basen, som hører under Center for Børn og Unge og Kvarterhusledelsen på Motalavej. Det vil betyde, at en masse unge, der igang med en ungdoms- eller videregående uddannelse fra Motalavej i Korsør, vil få hjælp af frivillige, lokale ressourcer.

Vi ser uddannelse som et af de helt bærende elementer i styrkelsen af en solid grobund for disse udsatte boligområder og vi tror på de unge! Vi er derfor glade og stolte over, at Den A.P. Møllerske Støttefond har set, at vores projekt kan gøre en forskel og har valgt at støtte det. I MINA GROUP tror vi nemlig på, at vejen ud af ghettoen går gennem uddannelse og det er statistisk bevist, at unge, der har en uddannelse, begår mindre kriminalitet end unge, der ikke har en uddannelse. Det er derfor altafgørende, at vi som samfund støtter op om de mønsterbrydere, der forsøger at bryde den sociale arv og tager en uddannelse i Danmark. Det er netop disse unge mennesker, der vil løfte de udsatte boligområder i fremtiden.

Vi ser frem til samarbejdet med både Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune ved Basen på Motalavej, Kvarterhusledelsen og Den A.P. Møllerske Støttefond og vi glæder os til at fejre alle de flotte resultater, som vi uden tvivl kommer til at opnå med Den Digitale Ressourcebank.

Tryk her for mere info: www.ddrb.dk

bottom of page