top of page

Formål

Formålet med MINA GROUP er at skabe en virksomhed, hvor der er plads til udsatte unge og i MINA GROUP arbejder vi for, at udsatte unge bliver en positiv del af det omgivende samfund. Vores koncept kommer rundt om den unge i form af både en støtte/kontaktpersonordning, et botilbud og et værksted.

Tanker bag

Når unge er fastlåst i en udsat livssituation, er det helt centralt, at der iværksættes tiltag, som kan skabe både progression og støtte til, at den unge kan gribe eget liv. Hos MINA GROUP er vores udgangspunkt, at alle mennesker kan flyttes og flytter sig med den rigtige støtte og en engageret interesse for mennesket bag. Vi arbejder fra kernen af udfordringerne og ud i det netværk, som den enkelte indgår i. Med afsæt i talenter og styrker er det muligt at se, hvor den unge kan udfylde en funktion fremadrettet. Alle mennesker er gode til noget og med anerkendelse af den enkelte bliver det synligt, hvor talenter og styrker er.

Vores målgruppe er unge med modkultur. Og når vi møder en udsat ung, kan vi alle let blive overraskede, men det er vores erfaring, at der altid kan gøres en forskel ved at turde at møde den unge lige netop der, hvor han befinder sig.

 

 

“De udsatte bliver ikke mindre udsat fra fredag klokken 16 til mandag klokken 8” Rebellen fra Langeland

bottom of page