top of page

 

 

Juleaften på Motalavej

MINA GROUP er en virksomhed med socialøkonomisk DNA, hvor vores primære fokus er arbejdet med frivillighed i udsatte boligområder og vores ønske er derfor at skabe en virksomhed, hvor der er plads til udsatte unge og hvor vi arbejder for, at disse unge fra udsatte boligområder bliver en positiv del af det omgivende samfund. Vi tror på, at alle mennesker kan flyttes og at de flytter sig med den rigtige støtte og en engageret interesse for mennesket bag.

Der har de sidste fem år været tradition for at holde juleaften for både børn og unge på Motalavej; Motalavej, der er på regeringens ghettoliste, hvor arbejdsløshed, beskæftigelse, uddannelsesniveau, kriminalitet og beboersammensætning er udfordret i forhold til landsgennemsnittet. MINA GROUP har i år stået for dette arrangement i samarbejde med kvarterhusledelsen og flere af afdelingerne i området, hvor der har været tre helt klare målsætninger i forbindelse med afviklingen af denne aften:

  • øget integration gennem kendskab og deltagelse i de danske juletraditioner

  • forebyggelse af kriminalitet og hærværk

  • mere tryghed for boligområdets beboere

Vi har stor erfaring med relationsarbejdet med børn og unge i området, da vi tidligere har arbejdet med bl.a. holdningsbearbejdelse, demokratiforståelse, samfundsforhold, rettigheder og pligter, danske traditioner mm. Vi i MINA GROUP mener, at traditioner er vigtige og det er især vigtigt, at man kender sit lands traditioner, så man senere som voksen kan vælge til eller fra på et oplyst grundlag. Vi vil samtidig også gerne anskueliggøre og vise den forskellighed, der kan være i et land og i det lands traditioner for endnu engang at opfordre til deltagelse og engagement. Vi har et stort ønske om at kunne give disse børn og unge den samme oplevelse omkring julen og julehyggen, som deres kammerater får. Og det er vigtigt for os, at vi kan give dem en mulighed for at kunne tale med og ikke mindst fortælle om deres egne juleoplevelser, når de møder op i skolen efter juleferien.

Vi har igen i år formået at skabe at en aften med den helt rigtige julestemning og en masse glade børn og unge, samtidig med at vi har været med til at folde de danske juletraditioner ud og lade børnene opleve dem. På en sådan aften får de også oplevelsen af, at de er med og at de tager del i det store fællesskab, der er i Danmark i julen.

bottom of page