top of page

Ramadan-iftar (fællesspisning)

Ét af de fokusområder, som MINA GROUP beskæftiger sig særlig meget med, er de boligsociale indsatser og derfor deltager vi også løbende i forskelligartede initiativer – særligt i og omkring Motalavej i Korsør. Som oftest er de initiativer, som vi selv skaber, baseret udelukkende på frivillighed og vi forsøger altid at tage det bedste med fra begge verdener, hvilket vi gjorde igen ved årets fælles Iftar på Motalavej.

I samarbejde med Basen på Motalavej inviterede vi på fælles Iftar på Motalavej, hvor der mødte over 100 fastende såvel som ikke-fastende op – alle medbringende en ret.

MINA GROUP arbejder med at samle folk på tværs og her skelner vi ikke imellem forskellige etniciteter, religioner eller hudfarver. Alle er velkomne og alle skal være velkomne!

Idéen med Iftar, som er det aftensmåltid, hvor de fastende muslimer bryder dagens faste, var at samle så mange af boligområdets beboere som muligt til en hyggelig aften, hvor måltidet traditionen tro ville blive indtaget i selskab med familie og venner. I det fællesskabet betyder særlig meget netop under Ramadanen og særligt omkring Iftar.

Denne fælles Iftar var en anledning og en platform for dialog imellem boligområdets borgere – muslimer såvel som ikke-muslimer, fastende såvel som ikke-fastende i nære omgivelser og med et godt måltid mad som samlingspunkt. Samtidig kunne det også være en anledning til at videregive de gode intentioner og ønsker, der er forbundet med Ramadanen: ønsket om at blive og være et bedre menneske overfor sig selv og sine omgivelser, at være mere tålmodig og at kunne udvise mere (selv)disciplin. Alt i alt en hyggelig aften, hvor en masse forskellige mennesker var samlet omkring det at spise et måltid mad sammen i et boligområde, der altid formår at bakke op om de initiativer og arrangementer, som bliver skabt af, med og for beboerne!

bottom of page